Skip links

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ АЖИЛЛАГСДЫН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ТАНДАХ СУДАЛГАА

Номын нэр: АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ АЖИЛЛАГСДЫН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ТАНДАХ СУДАЛГАА
Төрөл:

Энэхүү асуулга судалгааг Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны захиалгаар МУИС-ийн судлаачдын баг дотоодын их, дээд сургуулиудад аялал жуулчлалын мэргэжлээр төгсөгчдийн мэдлэг, чадвар, хандлага нь ажил олгогчдын хэрэгцээ, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг илрүүлэх зорилгоор явуулсан.