Skip links

КОВИД-19-ИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ УЧРУУЛЖ БУЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Номын нэр: КОВИД-19-ИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ УЧРУУЛЖ БУЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах

Аялал жуулчлалын салбарт цар тахлаас үүдэж буй эдийн засгийн нөлөөг судлах зайлшгүй шаардлага буй болжээ.