Skip links

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвийн цахим номын сан.

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын ном бүтээл, судалгаа шинжилгээний мэдээллийг нэгтгэх, мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй ажилтан ажиллагсад, судалгаа шинжилгээний байгууллагын эрдэмтэд судлаачид, бизнес эрхлэгчид, их дээд сургууль болон МСҮТ-д сурч буй суралцагсад, иргэд, олон нийтийг аялал жуулчлалын салбарын мэдээ мэдээллээр хангах, хилийн чанадад өсөж хүмүүжиж байгаа хүүхэд багачуудад эх түүх, ёс заншил, хэл соёлоо өвлүүлэн таниулах зорилготой.

Номын нэр: ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУСГАЙ СОНИРХЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН НЭР ТӨРӨЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ЧИГЛЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Үзэх
Номын нэр: ЗҮҮН БҮСИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах

Өнөөдрийг хүртэл манай орны аялал жуулчлалын салбар нүүдэлчдийн ахуй амьдрал, түүх, соёлын болон байгалийн аялал жуулчлалын нөөцөд тулгуурлан явсаар ирсэн.

Номын нэр: КОВИД-19-ИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ УЧРУУЛЖ БУЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах

Аялал жуулчлалын салбарт цар тахлаас үүдэж буй эдийн засгийн нөлөөг судлах зайлшгүй шаардлага буй болжээ.

Номын нэр: НҮҮДЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах
Номын нэр: УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Үзэх
Номын нэр: Үндэсний өв соёлыг сурталчлах бэлгийн багц
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Үзэх

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв.

Монголын Аялал Жуулчлалын хөгжлийн төвийн вэбсайтаар зочлоорой.

Сайт руу үсрэх

Ангилал

Ангилал