Skip links

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвийн цахим номын сан.

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын ном бүтээл, судалгаа шинжилгээний мэдээллийг нэгтгэх, мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй ажилтан ажиллагсад, судалгаа шинжилгээний байгууллагын эрдэмтэд судлаачид, бизнес эрхлэгчид, их дээд сургууль болон МСҮТ-д сурч буй суралцагсад, иргэд, олон нийтийг аялал жуулчлалын салбарын мэдээ мэдээллээр хангах, хилийн чанадад өсөж хүмүүжиж байгаа хүүхэд багачуудад эх түүх, ёс заншил, хэл соёлоо өвлүүлэн таниулах зорилготой.

Номын нэр: 2014 Гадаадад аялж буй Монгол жуулчдын зардлын түүвэр судалгаа
Гаргасан: Монгол банк, Аялал жуулчлалын үндэсний төв
Огноо: 2014
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах
Номын нэр: 2015 Монгол улсад аялж буй гадаадын жуулчдын түүвэр судалгаа
Гаргасан: Монгол банк, Аялал жуулчлалын үндэсний төв
Огноо: 2015
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах
Номын нэр: 2017 Гадаадад аялж буй Монгол жуулчдын зардлын түүвэр судалгаа
Гаргасан: Монгол банк
Огноо: 2017
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах
Номын нэр: 2017 МУ-д аялж буй гадаад жуулчдын зардлын түүвэр судалгаа
Гаргасан: Монгол банк
Огноо: 2017
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах
Номын нэр: 2019 Монгол Банк түүвэр судалгааны үр дүн
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах

Энэхүү түүвэр судалгаагаар аялал, жуулчлалын салбарын хөгжил, өнөөгийн байдал, тулгарч буй бэрхшээлийг эрэлт /гадаад жуулчид/, нийлүүлэлт /аялал жуулчлалын компани/ талаас тодорхойлохыг зорьсон бөгөөд уг салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй бизнес эрхлэгчид болон салбартай холбоотой бодлого боловсруулагчдад түлхүү чиглэв.

Номын нэр: 21 аймгийн нутгийн иргэдийн аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг, ойлголтын судалгаа
Гаргасан: Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв ААТТӨҮГ
Огноо: 2021.01.27
Төрөл:
Хуудас: 106

Орон нутгийн иргэдийн дэмжлэг, оролцоо өндөр байдаг бүс нутагт Аялал жуулчлалын хөгжил эрчимтэй явагддаг нь сүүлийн хорь гаруй жилийн судалгаагаар нотлогдож нутгийн иргэдийн хандлагыг анхаарч судлах болсон. Тиймээс энэхүү судалгааны зорилго нь аялал жуулчлалын хөгжлийн үйл явцад голлох үүрэг гүйцэтгэгч 21 аймгийн иргэдийн аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг, ерөнхий ойлголтыг тодорхойлоход оршино.

Дэлгэрэнгүй: Үзэх
Номын нэр: Capital city of Mongolia
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Үзэх
Номын нэр: Fostering-Inclusive-Tourism-Development
Гаргасан: Fostering-Inclusive-Tourism-Development
Төрөл:
Дэлгэрэнгүй: Татах

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв.

Монголын Аялал Жуулчлалын хөгжлийн төвийн вэбсайтаар зочлоорой.

Сайт руу үсрэх

Ангилал

Ангилал